ΣΧΟΛΕΙΑ PADI

 


GO SCUBA DIVING – ΜΑΘΗΜΑΤΑ PADI

 • PADI Seal Team
 • Bubblemaker
 • Discover Scuba Diving
 • Skin Diver
 • Open Water Diver
 • PADI Scuba Diver
 • Adventure Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Scuba Review
 • Emergency First Response
 • Resque Diver
 • Master Scuba diver
 • Dive Master

 


GO SCUBA DIVING – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ PADI

 • Project Aware
 • Underwater Photographer – Videographer
 • Altitude Diver
 • Aware – Fish Identification
 • Boat Diver
 • Drift Diver
 • Dry Suit Diver
 • Emergency Oxygen Provider
 • Enriched Air Diver
 • Multilevel Diver
 • Night Diver
 • Pick Performance Buoyancy
 • Underwater Naturalist
 • Underwater Navigator
 • Deep Diver
 • Wreck Diver
 • Cavern Diver
 • Search & Recovery Diver

*Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες